Inbjudan till utställare

Lindesbergs Rotaryklubb hälsar nu utställare välkomna att anmäla sig till åttonde LindeDagen som hålls onsdag 22 maj 2024 kl 16-19 efter Strandpromenaden i sjöstaden Lindesberg. Utställare bokar utställarplats direkt vid anmälan och eftersom antalet utställarplatser är begränsat är det "först till kvarn" som gäller.


Företag, offentlig service, föreningar och andra verksamheter - välkomna att presentera era verksamheter för nya målgrupper under trivsamma former. Anmälan till LindeDagen 2024 har nu öppnats:
Inbjudan till utställare på LindeDagen 22 maj 2024

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun - välkomna att presentera era verksamheter för nya målgrupper under trivsamma former. Tillsammans presenterar vi det mesta av det bästa med Lindesberg,

 

 • När: Onsdag 22 maj 2024 kl 16-19
 • Var: Efter Strandpromenaden och på Loppholmarna i sjöstaden Lindesberg
 • Vad: En unik möjlighet för utställarna att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former


För anmälan som utställare på LindeDagen 2024:


 • Steg 1: Välj önskat utställarområde >> och fyll i era uppgifter i detta webbformulär (som öppnas 8 januari) >>

 • Steg 2: Ni får en bekräftelse via epost på att vi mottagit er anmälan.

 • Steg 3: När ert utställarområde är fyllt (eller senast 22 april) får ni en mer detaljerad karta över er utställarplats + mer detaljerad information inför LindeDagen med kontaktuppgifter till Rotarys områdesansvariga.

 

Målgrupper & syften/mål för besökare på LindeDagen:

 

 • Invånarna i Lindesbergs kommun: Att skapa kännedom om och stolthet över vår kommun för att göra lindesbergare till ambassadörer för sin kommun - och samtidigt  ha lite roligt under trivsamma former.
 • Inpendlare till Lindesbergs kommun: Att skapa intresse och motivation för att bli inflyttare - genom att upptäcka hur roligt och trevligt vi har det i Lindesberg.

 

Målgrupper & syften/mål för utställare på LindeDagen:

 

 • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former;
 • Att genom projektet LindeDagen bidra till att profilera och marknadsföra Lindesbergs Rotaryklubb som en förening som verkar både globalt och lokalt.
 • Att genom utställarbidrag (från kommersiella aktörer) skapa ekonomiska möjligheter för Rotary att ge bidrag till lokala och globala projekt.

 

Detta erbjuder vi våra utställare:


 • Vi erbjuder en utställarplats på lämplig plats och yta efter Strandpromenaden eller på Loppholmen - om möjligt efter era önskemål som ni anger vid anmälan.
 • Välj själv om ni vill hyra ett "mässbord" i tält för 500 kronor (finns bara på vissa utställarområden) eller enbart ett "mässbord" för 300 kronor (finns tillgängliga på alla områden) - eller om ni vill ha ett eget mässbord/tält/eller annat.
 • Tillgång till el kan erbjudas för 100 kronor på alla utställarområden. Varje utställare som ska ha el måste ta med egen jordad skarvsladd minst 6 meter.
 • Vi och våra medarrangörer svarar för samordning och gemensam marknadsföring av evenemanget - men alla utställare får och bör givetvis bidra till att marknadsföra sin egen medverkan genom att bjuda in besökare till dagen.
 • Senast en månad före LindeDagen kommer en bekräftelse med mer information om utställarplats, värt att veta som utställare och kontaktuppgifter till Rotayrs områdesvärdar.


Detta förväntar vi oss av våra utställare:


 • Ni svarar för allt praktiskt kring er utställarplats - dvs stolar och bord (som inte är beställda i anmälan), material, vatten etc som ni behöver inklusive eventuella specialtillstånd om så behövs (ange gärna i er anmälan om ni avser att göra något som kan tänkas kräva specialtillstånd).
 • Ni svarar för att er utställarplats är iordningsställd och bemannad under utställartiden kl 16:00-19:00 - men ni får givetvis vara kvar efter 19:00 om så önskas.
 • Platsen disponeras av er från kl 12:00 till kl 24:00 samma dag. El kopplas ur senast kl 20:00.
 • Efter kl 15 är det inte tillåtet att köra bilar på utställningsområdet. OBS att vi av säkerhetsskäl kommer att blockera infarter för bilar till utställarområdet.
 • Er utställarplats med närmaste omgivning ska vara städad och återställd när ni lämnar den. Om så inte är fallet kan extra städavgift komma att debiteras er.
 • Försäljning av relevanta varor och tjänster kan i vissa fall tillåtas. Kontakta gärna projektledningen för mer information. Men helst ser vi att LindeDagen är ett gratisnöje för besökarna.
 • Bemanna gärna era utställarplatser så att alla berörda får möjlighet att ta del av andra verksamheter under LindeDagen. Vad ni gör vet ni säkert redan - ta därför chansen att lära känna andra verksamheter.
 • I övrigt är det sunt förnuft som gäller för att evenemanget ska bli så trevligt och lyckat som möjligt.
 • Vi reserverar oss för eventuella extra säkerhetsåtgärder som kan tillkomma i vårt polistillstånd för evenemanget.


Sponsorsavgifter:


 • Företag och andra kommersiella verksamheter betalar en avgift på 3.000 kr som obligatoriskt sponsorsbidrag till lokala projekt som gör Lindesberg ännu trevligare att bo, leva och verka i. Ange faktureringsuppgifter i anmälan.

 • Föreningar och andra ideella verksamhet deltar kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra till kommande lokala projekt som gör Lindesberg ännu trevliga att bo, leva och verka i. Ange i så fall faktureringsuppgifter och hur mycket ni vill bidra med i anmälan.


LindeDagen lockar varje år tusentals besökare som får lära känna det mesta av det bästa med Lindesberg under trivsamma former.