Inbjudan

LindeDagen: Inbjudan till utställare


 

Inbjudan till utställare på LindeDagen 

 

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun - välkomna att presentera era verksamheter för nya målgrupper under trivsamma former. Tillsammans presenterar vi det mesta av det bästa med Lindesberg,

 

 • När: Onsdag 18 maj 2022 kl 16-20
 • Var: Efter Strandpromenaden i sjöstaden Lindesberg
 • Vad: En unik möjlighet för utställarna att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former

 

Målgrupper & syften/mål för besökare på LindeDagen:

 

 • Invånarna i Lindesbergs kommun: Att skapa kännedom om och stolthet över vår kommun för att göra lindesbergare till ambassadörer för sin kommun + att ha lite roligt under trivsamma former.
 • Inpendlare till Lindesbergs kommun: Att skapa intresse och motivation för att bli inflyttare - genom att upptäcka hur roligt och trevligt vi har det i Lindesberg.

 

Målgrupper & syften/mål för utställare på LindeDagen:

 

 • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former;
 • Att genom projektet LindeDagen bidra till att profilera och marknadsföra Lindesbergs Rotayrklubb som en förening som verkar både globalt och lokalt.
 • Att genom utställarbidrag (från kommersiella aktörer) skapa ekonomiska möjligheter för Rotary att ge bidrag till nya lokala projekt i Lindesberg.

 

Detta erbjuder vi våra utställare:

 

 • Vi erbjuder en utställarplats på lämplig plats och yta efter Strandpromenaden eller på Loppholmen - om möjligt efter era önskemål som ni anger vid anmälan.
 • Välj själv om ni vill hyra ett "mässbord" (3x1 meter med tak = se bilden ovan) för 500 kronor per bord - eller om ni vill ha ett eget mässbord/tält/eller annat (ange i anmälan hur stort utrymme ni behöver).
 • Tillgång till el kan erbjudas på vissa utställarplatser till självkostnadspris (beror på hur många utställare som delar på respektive elskåp).
 • Vi och våra medarrangörer svarar för samordning och gemensam marknadsföring av evenemanget - man alla utställare får och bör givetvis bidra till att marknasföra sin egen merverkan genom att bjuda in besökare till dagen. 
 • Efter anmälan kommer en bekräftelse med mer information om utställarplats och underlag för marknadsföring.

 

Detta förväntar vi oss av våra utställare:

 

 • Ni svarar för allt praktiskt kring er utställarplats - dvs stolar, bord, material, vatten etc som ni behöver inklusive eventuella specialtillstånd om så behövs (ange gärna i er anmälan om ni avser att göra något som kan tänkas kräva specialtillstånd). 
 • Ni svarar för att er utställarplats är iordningsställd och bemannad under utställartiden kl 16:00-19:00 (för att alla ska kunna delta i AfterWork-evenemangen i Oscasparken från kl 19:30) med möjligheten att ha utställarplatsen bemannad fram till kl 20:00.
 • Platsen disponeras av er från kl 12:00 till kl 24:00 samma dag.
 • Er utställarplats med närmaste omgivning ska vara städad och återställd när ni lämnar den. Om så inte är fallet kan extra städavgift komma att debiteras er.
 • Försäljning av relevanta varor och tjänster är tillåten. Kontakta gärna projektledningen för mer information.
 • Bemanna gärna era utställarplatser så att alla berörda får möjlighet att ta del av andra verksamheter under LindeDagen. Vad ni gör vet ni säkert redan - ta därför chansen att lära känna andra verksamheter.
 • I övrigt är det sunt förnuft som gäller för att evenemanget ska bli så trevligt och lyckat som möjligt.

 

Utställaravgifter:

 

 • Företag och andra kommersiella verksamheter betalar en avgift på 3.000 kr som bidrag till lokala projekt som gör Lindesberg ännu trevligare att bo, leva och verka i. Ange faktureringsuppgifter i anmälan.
 • Föreningar och andra ideella verksamhet deltar kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra till kommande lokala projekt som gör Lindesberg ännu trevliga att bo, leva och verka i. Ange i så fall faktureringsavgift och hur mycket ni vill bidra med i anmälan.

 

LindeDagen lockar varje år tusentals besökare som får lära känna det mesta av det bästa med Lindesberg under trivsamma former.