Om LindeDagen

Om LindeDagen

LindeDagen arrangeras varje år sedan 2015 av Lindesbergs Rotaryklubb med stöd av medarrangörer och utställare.


LindeDagen är en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg:

 • som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i;
 • som en attraktiv etableringskommun för företag;
 • som ett attraktivt besöksmål.


Målgrupper & syften/mål för besökare på LindeDagen:

 • Invånarna i Lindesbergs kommun: Att skapa kännedom om och stolthet över vår kommun för att göra lindesbergare till ambassadörer för sin kommun + att ha lite roligt under trivsamma former.

 • Inpendlare till Lindesbergs kommun: Att skapa intresse och motivation för att bli inflyttare - genom att upptäcka hur roligt och trevligt vi har det i Lindesberg.


Målgrupper & syften/mål för utställare på LindeDagen:

 • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former;
 • Att genom utställarnas sponsorbidrag (3.000 kronor för företag och kommersiella verksamheter) ge ekonomiskt stöd till lokala projekt som bidrar till att göra Lindesberg till en attraktiv kommun.
 • Att genom projektet LindeDagen bidra till att profilera och marknadsföra Rotary i Lindesberg som en förening som verkar både globalt och lokalt.


LindeDagens digitala mediekanaler:


Från Lindessjön Runt-dagen till LindeDagen

LindeDagen har utvecklats till en bred och gemensam marknadsföring av hela Lindesbergs kommun – inte bara Lindessjön Runt. Genom LindeDagen bidrar Lindesbergs Rotaryklubb till att göra Lindesberg lite bättre att jobba, leva, bo och verka i.


2015: Vi håller Lindesberg i rörelse (Lindessjön Runt)

 • Knappt 100 utställare deltog
 • Ca 75.000 kr samlades in till grundskolor, ridskola och kulturskola


2016: Lindessjön Runt Dagen

 • Drygt 120 utställare deltog
 • Ca 70.000 kr samlades in till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden = startpott för "generationsparken"


2017: LindeDagen

 • Drygt 130 utställare deltog
 • Ca 60.000 kr samlades in till fortsatt utbyggnad av "generationsparken"


2018: LindeDagen

 • Drygt 130 utställare deltog
 • Ca 70.000 kr samlades in till fortsatt utbyggnad av generationsparken som invigdes på LindeDagen 2019.


2019: LindeDagen

 • Drygt 110 utställare deltog
  Ca 50.000 kr har samlats in till projekt som ännu inte är bestämt av Lindesbergs Rotaryklubb.

LindeDagen 2019

lindedagen.2019.20
lindedagen.2019.19
lindedagen.2019.18
lindedagen.2019.17
lindedagen.2019.16
lindedagen.2019.14
lindedagen.2019.13
lindedagen.2019.12
lindedagen.2019.11
lindedagen.2019.10
lindedagen.2019.09
lindedagen.2019.08
lindedagen.2019.07
lindedagen.2019.06
lindedagen.2019.05
lindedagen.2019.04
lindedagen.2019.03
lindedagen.2019.01
lindedagen.2019.xx
lindedagen.2019.02

LindeDagen 2018

LindeDagen 2017

LindeDagen - en del i marknadsföringen av Lindesberg

Platsvarumärket Lindesberg skapas av alla vi som bor och verkar i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva. Varumärkesplattformen har sex profilområden som extra viktiga - Idrott, Kultur, Natur, Handel & Service, Industri & Företagande och Leva & bo. Läs mer om platsvarumärket Lindesberg >>