Om LindeDagen

Om LindeDagen

Vi gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Vi gjorde det 2017 och gör det igen 2018 (onsdag 16 maj kl 16-20) som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.

 

LindeDagen 2918 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb med ekonomiskt stöd för genomförande och marknadsföring från Lindesbergs kommun, de kommunala bolagen (LIBO, LindeEnergi, Besök Linde) och Sparbanksstiftelsen Bergslagen/Bergslagens Sparbank.

 

Målgrupper & syften/mål för besökare på LindeDagen:

 • Invånarna i Lindesbergs kommun: Att skapa kännedom om och stolthet över vår kommun för att göra lindesbergare till ambassadörer för sin kommun.
 • Inpendlare och besökare: Att skapa intresse och motivation för att bli inflyttare.
 • Invånare i omkringliggande kommuner: Att skapa kännedom om och intresse för Lindesberg för att bli inpendlare, besökare och inflyttare.

 

Målgrupper & syften/mål för utställare på LindeDagen:

 • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former;
 • Att genom utställarnas sponsorbidrag (3.000 kronor för företag och kommersiella verksamheter) ge ekonomiskt stöd till vidareutvecklingen av generationsparken efter Strandpromenaden nedanför Församlingshemmet.
 • Att genom projekten LindeDagen och Generationsparken bidra till att profilera och marknadsföra Rotary i Lindesberg som en förening som verkar både globalt och lokalt.

 

LindeDagen 2018 – några förändringar utifrån utvärderingen av LindeDagen 2017:

 • Utställarområdet mer koncentrerat: Mellan Lindesberg Arena och kvarteret Gåsen (fd Strandskolan)
 • Utställarplatserna mer koncentrerade och tydligare markerade: För att få så lite tomma utrymmen som möjligt mellan utställarna
 • Ingen gemensam tipstävling och ingen Lindessjön Runt-aktivitet: OM någon medarrangör och/eller utställare vill göra något är det OK
 • Mer fokus på film och bilder i marknadsföringen av LindeDagen 2018: ”Vad är det bästa med Lindesbergs kommun för dig?"

 

LindeDagens digitala mediekanaler:

 

LindeDagen arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb med stöd av medarrangörer och utställare:

 • Projektet leds av Rotarys LindeDagen-kommitté: Mia (Marie Christine) Näf, Leif Ohlsson, Roger Sixtensson, Björn Tengelin och Sven Carlsson (projektledare)

 

Platsvarumärket Lindesberg skapas av alla vi som bor och verkar i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva. Varumärkesplattformen har sex profilområden som extra viktiga - Idrott, Kultur, Natur, Handel & Service, Industri & Företagande och Leva & bo. Läs mer om platsvarumärket Lindesberg >>

Från Lindessjön Runt-dagen till LindeDagen

Evenemanget har blivit mycket större och bättre än vi räknat med. Därför har LindeDagen utvecklatstill en bred och gemensam marknadsföring av hela Lindesbergs kommun – inte bara Lindessjön Runt.

 

2015: Vi håller Lindesberg i rörelse (Lindessjön Runt)

 • Knappt 100 utställare deltog
 • Ca 75.000 kr samlades in till grundskolor, ridskola och kulturskola

 

2016: Lindessjön Runt Dagen

 • Drygt 120 utställare deltog
 • Ca 70.000 kr samlades in till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden = startpott för "generationsparken"

 

2017: LindeDagen

 • Drygt 130 utställare deltog
 • Ca 60.000 kr samlades in till fortsatt utbyggnad av "generationsparken"

Presentationer