Inbjudan

Inbjudan till utställare

Vi gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Vi gjorde det 2017 och gör det igen 2018 (onsdag 16 maj kl 16-20) som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.

 

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun inbjuds att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former på LindeDagen 2018:

 

 

Detta erbjuder vi våra utställare:

  • Vi erbjuder er en utställarplats på lämplig plats och yta - om möjligt efter era önskemål som ni anger vid anmälan.
  • Välj själv om ni vill hyra ett "mässbord" (3x1 meter med tak = samma som används på LindeMarken) eller om ni vill ha ett eget mässbord/tält/eller annat - ange i anmälan hur stort utrymme ni behöver
  • Vi och våra medarrangörer svarar för samordning och gemensam marknadsföring av evenemanget - man alla utställare får och bör givetvis bidra till att bjuda in besökare till dagen.

 

Detta förväntar vi oss av våra utställare:

  • Ni svarar för allt praktiskt kring er utställarplats - dvs stolar, bord, material, el, vatten etc som ni behöver inklusive eventuella specialtillstånd om så behövs (ange gärna i er anmälan om ni avser att göra något som kan tänkas kräva specialtillstånd).
  • Ni svarar för att er utställarplats är iordningsställd och bemannad under evenemangstiden - onsdag 16 maj kl 16:00 - 20:00. Platsen disponeras av er från kl 12:00 till kl 24:00 samma dag. OBS att platsen ska vara städad och iordningsställd när ni lämnar den. Om så inte är fallet kan extra städavgift komma att debiteras er.
  • Försäljning av relevanta varor och tjänster är tillåten (exempelvis medlemskap eller annat i en förening) men övrig försäljning och insamling av pengar bör undvikas. Kontakta gärna projektledningen för mer information.
  • Bemanna gärna era utställarplatser så att alla berörda får möjlighet att ta del av andra verksamheter under LindeDagen. Vad ni gör vet ni säkert redan - ta därför chansen att lära känna andra verksamheter. Och kanske hitta nya samarbetsmöjligheter.
  • I övrigt är det sunt förnuft som gäller för att evenemanget ska bli så trevligt och lyckat som möjligt.

 

Övrigt:

  • Företag och andra kommersiella verksamheter betalar en avgift på minst 3.000 kr som sponsorbidrag till vidareutvecklingen av generationsparken nedanför Församlingshemmet. Ange faktureringsuppgifter i anmälan.
  • Föreningar och andra ideella verksamhet deltar kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra med sponsorbidrag.