Inbjudan

Inbjudan till utställare

Välkomna att presentera era verksamheter för nya målgrupper under trivsamma former.

Anmälan senast 31 mars 2017 via detta webbformulär >> Efteranmälningar i mån av utställarplatser.

Merparten av besökarna 2015 och 2016 gick aldrig runt hela Lindessjön – och missade därför en del utställare. LindeDagen 2017 koncentrerar alla utställarna till Strandpromenaden, Loppholmarna och Lindeskolan. I möjligaste mån kommer utställarna att placeras kring de profilområden som marknadsförs.

 

Detta erbjuder vi våra utställare:

 

  • Företag och andra kommersiella verksamheter betalar en avgift på minst 3.000 kr som sponsorbidrag.
  • Föreningar och andra ideella verksamhet deltar kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra med sponsorbidrag.
  • Vi och våra medarrangörer svarar för samordning och gemensam marknadsföring av evenemanget och hantering av ”startkort” för alla som vill delta i utlottning av priser.
  • Vi erbjuder er en "monterplats" på lämplig plats och yta efter Lindessjön Runt-leden - om möjligt efter era önskemål som ni anger vid anmälan.

 

Detta förväntar vi oss av våra utställare:

 

  • Ni svarar för allt praktiskt kring er ”monterplats” - dvs stolar, bord, material, el, vatten etc som ni behöver inklusive eventuella specialtillstånd om så behövs (ange gärna i er anmälan om ni avser att göra något som kan tänkas kräva specialtillstånd).
  • Ni svarar för att er ”monterplats” är iordningsställd och bemannad under evenemangstiden - onsdag 10 maj kl 16:00 - 20:00. Platsen disponeras av er från kl 12:00 till kl 24:00 samma dag. OBS att platsen ska vara städad och iordningsställd när ni lämnar den. Om så inte är fallet kan extra städavgift komma att debiteras er.
  • Försäljning av relevanta varor och tjänster är tillåten (exempelvis medlemskap eller annat i en förening) men övrig försäljning och insamling av pengar bör undvikas. Kontakta gärna projektledningen för mer information.
  • Bemanna gärna era ”monterplatser” så att alla berörda får möjlighet att ta del av andra verksamheter efter Lindessjön Runt. Vad ni gör vet ni säkert redan - ta därför chansen att lära känna andra verksamheter. Och kanske hitta nya samarbetsmöjligheter.
  • I övrigt är det sunt förnuft som gäller för att evenemanget ska bli så trevligt och lyckat som möjligt.

Utställare 2016: