Startsida

Vi gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Vi gjorde det 2017 och gör det igen 2018 som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.

LindeDagen 10 maj 2017

LindeDagen 10 maj 2017 avslutades med en välbesökt konsert i Oscarsparken. Foto: Jens Zinderland