Generationspark

"Generationspark" i Lindesberg - ett av målen med LindeDagen

LindeDagen är inte bara en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg. Det är samtidigt en bred och gemensam kraftsamling för att samla in sponsorpengar till en vidareutveckling av "generationsparken" efter Strandpromenaden nedanför Församlingshemmet.

 

LindeDagen arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb i samarbete med en rad medarrangörer och utställare - och ett av flera mål för evenemanget är att bidra till att göra Lindesberg till en ännu mer attraktiv kommun.

 

Första året (2015) kunde klubben fördela 75.000 kronor till grundskolor, en ridklubb och kulturskolan. Andra året (2016) var målet att samla in pengar till en äventyrslekplats efter Lindessjön Runt-leden - men av olika anledningar blev det ingen lekplats. Därför finns nu 75.000 kronor kvar som förhoppningsvis kan kompletteras med minst lika mycket till i år som bidrag till en "generationspark" efter Strandpromenaden nedanför Församlingshemmet.

 

Ett förslag till "generationspark" finns framtagen i den långsiktiga utvecklingsplan för Lindesjön Runt som tagits fram av Lindesbergs kommun. Utvecklingsplanen har flera syften - bland annat föreslås åtgärder för att utveckla Lindessjön runt till något som är en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesbergs kommun.

 

Ett av dessa förslag gäller en "generationspark" - en park som attraherar alla generationer: Parken föreslås ha fler rumsbildningar som sammanbinds med gångstigar, med plats för ytterligare lekutrustning och många sittplatser. I mitten föreslås en lekplats med pendelgunga, studsmatta, fågelbogunga, karusell och klätterställning och playballs. I söder föreslås en stenlabyrint med olika stenar från trakten. På de olika stenarna bör skyltar finnas med namn och information om dem.

 

 

Överskottet från LindeDagen går till vidareutveckling av ”generationsparken” i ett samarbete mellan Lindesbergs Rotaryklubb och Linde bergslags församling. Tanken är att bilda en öppen och blandad "generationsgrupp" för utvecklingen av parken.